village
village

Oficiálna stránka obce Nechválova Polianka

Motív
A
A
A

Symboly obce

Erb obce Nechválova Polianka tvorí: V modrom poli štítu na zelenej pôde strieborná (biela) ovca so zlatými (žltými ) kopytami, nad ňou je zlatá (žltá) váha.
Štít je neskorogotický.
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1857 je uložený v archíve Slovenského ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Na pečati s kruhopisom NECHVÁL POLYÁNKA HELYSÉGE PECSÉTYE 1857 (pečať obce Nechválova Polianka 1857) je vyobrazená na pôde ovca. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Obsah erbu bol doplnený váhami atribútom sv. Michala, miestneho patróna.
Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov
Erb bol prijatý obecným zastupiteľstvom v roku 2005.

Erb obce Nechválova Polianka

 

Vlajka obce Nechválova Polianka

 

Pečate obce Nechválova Polianka