village
village

Oficiálna stránka obce Nechválova Polianka

Motív
A
A
A

Pravoslávna cirkev

Pravoslávna cirkevná obec Nechválova Polianka     

Adresa: Pravoslávny farský úrad, Pichné 76,

  069 01 Snina 1

Správca farnosti (farár): Mgr. Marián Kovaľ

Tel.: 057/7682448, 0904 813 597 (T – Mobile), 0915 602 253 (Orange)

E-mail: mariankoval@post.sk

 

Zoznam správcov cirkevnej obce Pichné a Nechválova Polianka:

1987-2003      o. Jaroslav Činčar

2003-2007      o. Michal Rošič         

od 1. júna 2007 - doteraz       o. Marián Kovaľ

 

Pravoslávny chrám Nanebovstúpenia Pána

Pravoslávny chrám v Nechválovej Polianke bol postavený v roku 1993, posviacka základného kameňa sa uskutočnila v roku 1992. Základný kameň aj chrám posvätil už nebohý vladyka Nikolaj, metropolita Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Architektonicko – stavebné riešenie vypracovala firma DRUPRO (Vývojovo – projektová a inžinierska organizácia SD) Bratislava. Projekt je riešený ako jednopodlažný s charakteristickou vežou, ukončenou krížom – symbolom Pravoslávnej cirkvi. Vo vnútri objektu je čiastočne riešený medzistrop prístupný schodmi (tzv. koruš). Celkové architektonické riešenie charakterizuje druh cirkevnej stavby s charakteristickými prvkami Pravoslávnej cirkvi. Chrám je novostavbou a má tvar rotundy so štyrmi výstupkami na všetkých štyroch svetových stranách, teda pôdorys je kombináciou kruhu a kríža. V chráme chýba ikonostas, ktorý by oddeľoval oltárnu časť chrámu s chrámovou loďou.

O výstavbu chrámu sa spolu s veriacimi zaslúžil o. Jozef Haverčák. Stavbu realizovala firma Ján Švenk zo Sniny. Stavbu realizovala firma, niektoré pomocné práce aj veriaci. Chrám bol postavený za financie, ktoré boli výsledkom majetkového vyrovnania medzi Pravoslávnou cirkvou a Gréckokatolíckou. Taktiež aj za pomoci zbierok.

Dna 30. mája 1993 bol v Nechválovej Polianke pre pravoslávnych veriacich významný, zavítal medzi nich vladyka Nikolaj, aby posvätil nový pravoslávny chrám zasvätený Nanebovstúpeniu Pána, ktorý pravoslávni veriaci postavili v rekordnom čase.

Po posviacke chrámu sv. archijerejskú liturgiu spolu s duchovnými Humenského okresu slúžil vladyka Nikolaj. Slávnostnú kázeň predniesol prot. Juraj Cuper, tajomník Úradu Metropolitnej rady v Prešove. Po sv. liturgii sa k veriacim prihovoril vladyka Nikolaj. Vysoko ocenil prácu kurátorov cirkevnej obce v Nechválovej Polianke kurátora V. Sninčáka vyznamenal „Pochvalnou hramotou“ a „Rádom sv. Cyrila a Metoda“ a kurátorský zbor „Pochvalnou hramotou“. Poďakoval sa všetkým, ktorí prispeli k výstavbe Božieho svätostánku. Na posviacku chrámu prišlo mnoho veriacich z okolitých dedín a plný autobus veriacich zo Sloviniek, aby sa na vlastné oči presvedčili a videli dom Boží. V mene bývalého správcu farnosti d.o. Jozefa Haverčáka, ktorý začal výstavbu chrámu a teraz pôsobí ako správca farnosti v Slovinkách, sa Vysokopresovietenému vladykovi Nikolajovi, veriacim a všetkým prítomným poďakoval správca farnosti Pichné d.o. Jaroslav Činčár. Postupne bol chrám zveľadený do takej podoby, aby sa v ňom mohli vykonávať bohoslužby čo najdôstojnejšie. V roku 2015 sa pravoslávny veriaci v Nechválovej Polianke pustili do stavby zvonice, pri svojom chráme.